งานวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ได้จัดงานวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560 แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และการแสดงความสามารถของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ สัตยคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในพิธี และมีนายสุรสิทธิ์ อัศยาพร นายกสมาคมครูอำเภอเขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน

พร้อมนี้ นางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ในฐานะประธานการจัดงาน โดยได้รับมอบหมายจาก นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอเขาสวนกวาง ที่ได้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่น

ในการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นเงินจำนวน 1 หมื่นบาท

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และมีโอกาสต้อนรับทุกท่าน ในกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ตลอดไป

ชมภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ๆ