ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 – โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคเงิน อาหาร ของขวัญ เครื่องดื่ม ขนม เพื่อมอบให้เด็กนักเรียน และเด็กที่มาร่วมงานในครั้งนี้