ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์พระเมรุมาศจำลอง ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น