พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560

คลิก ชมภาพทั้งหมด