รร. อนุบาลเขาสวนกวาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนคำปฏิญาน และพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ

รร. อนุบาลเขาสวนกวาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนคำปฏิญาน และพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ