พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐