“มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย “มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐