ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง นำโดย นางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น