เปิดการเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 2 /2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 วันเปิดการเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยเช้าวันนี้ นายชัยภูมิ  ยศรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางได้กล่าวต้อนรับนักเรียน และเชิญชวนนักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคนเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่