กิจกรรม Big Cleaning Day 2561

คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส.