กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด


โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางร่วมกับอำเภอเขาสวนกวาง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยคณะครูนำนักเรียนจำนวน 100 คน ร่วมเดินขบวนกับกิจกรรมชุมชน

และหลังจากนั้นเวลา 09.30 น. ได้มีกิจกรรมที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง โดยมีผู้บริหาร นำโดย นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน  มีการกล่าวคำปฏิญาณร่วมกัน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด