โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี2562

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี2562

โดย นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา