Home » สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
8 บ้านป่าพร้าว ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 40280
Tel. 0-4344-9009 Fax. 0-4344-9009
e-mail: anuban.ksk@gmail.com


ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชัยภักดิ์ภูมินทร์      ปีที่สร้าง : 2558


อาคาร 4

อาคารสุวิทย์  คุณกิตติ

บ้านพักครู

 


อาคาร 3

ห้องน้ำสายชั้นมัธยมศึกษา

 


อาคาร 1 ปฐมวัย


ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

 


ห้องน้ำ สายชั้นประถมศึกษา


หอประชุมเนกประสงค์

 


หอประชุมเนกประสงค์