พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสรวลสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสรวลสนามโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ