พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู