ทำบุญครบรอบ 79 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ครบรอบ 79 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คณะครู นักเรียนและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร