วันวชิราวุธ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

วันวชิราวุธ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ประจำปี 2560 โดยมี นางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ รองผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เข้าร่วมกิจกรรม

หลังเสร็จกิจกรรมคณะครู ผู้กำกับกองลูกเสือได้พาบำเพ็ญประโยชน์